Vrácení zboží ,americké státní poznávací značky SPZ

Americké-SPZ.cz

Kontakty

  • tel1: +420 604 750 648
  • mail: info@americke-spz.cz
  • http: www.americke-spz.cz

Partneři

Vrácení zboží

 

Vrácení zboží bez udání důvodu

Spotřebitel je oprávněn v souladu s § 53 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být prodejci doručeno do 14 dnů od převzetí zboží.Vrácení kupní ceny bude provedeno do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu dodavatele.

Aby byla vrácena celá kupní cena, musí být splněny tyto podmínky:
  • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů.
  • Zboží nesmí být jakkoliv poškozeno.
  • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání, jinak může být vráceno jen odpovídající finanční plnění.

Zboží by mělo být vráceno na adresu provozovatele spolu s písemným odstoupením od smlouvy a to nejpozději 14. den počítaný od 1. dne následujícího po dni převzetí zboží.